Prof. Dr. Sc. Aleksander Ernst

Photo Prof. Dr. Sc. Aleksander Ernst Dobitnik je mnogih međunarodnih priznanja i nagrada, uključujući i posebnu nagradu koja mu je uručena na Kongresu Europskog udruženja kardiologa 2018. za njegov rad u liječenju i prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Član je brojnih liječničkih udruga u Hrvatskoj. Poznat je i kao autor preko 130 znanstvenih članaka o liječenju kardiovaskularnih bolesti.